Get Adobe Flash player
Znajdz w serwisie

postheadericon Inwestuj we w?asny etat.

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Kompendium - RECENZJE

inwestuj we wlasny etatJest to ksi??ka napisana z my?l? o tych, ktrzy pracuj?c na etacie my?l? o tym aby si? wzbogaci?. Pokazuje jak ka?dy zwyk?y pracownik mo?e w prosty sposb sta? si? milionerem. Nie trzeba zna? ?adnych cudownych recept na sukces, wystarczy m?dre zarz?dzanie swoimi finansami. Ksi??ka ta pozwoli Wam dostrzec pewne cechy osobowo?ci ka?dego z nas, ktre sprawiaj?, ?e jeste?my skazani na sukces lub pora?k?.


My?licie, ?e jest to nie mo?liwe? Wcale nie, we?cie na przyk?ad osoby ,ktre wygrywaj? miliony na loterii. Po kilku latach znw trac? wszystko i cz?sto maj? jeszcze mniej ni? przed wygran?. Nie jest wa?ne wi?c ile masz pieni?dzy, wa?ne jest to jak nimi zarz?dzasz.

W ksi??ce Inwestuj we w?asny etat dowiecie si? mi?dzy innymi o tym, jak ka?dy z Was, dzi?ki procentowi sk?adanemu mo?e zosta? milionerem. Wprawdzie sposb ten wymaga czasu ale gwarantuje ka?demu, ?e osi?gnie poziom miliona. Oprcz tego dowiecie si? jakie b??dy finansowe pope?niamy najcz??ciej i jak ich unika?.


Nie zabraknie tak?e informacji o tym jak inwestowa? aby d??y? do coraz wi?kszej niezale?no?ci finansowej. Przekonacie si?, ?e b?d?c zwyk?ym pracownikiem etatowym mo?na realizowa? r?ne cele i d??y? do poprawy swojej sytuacji finansowej. Ksi??ka ta powinna odkry? przed Wami kilka oczywistych prawd ?yciowych, ktre powinny by? pomocne w codziennym ?yciu.

Je?li chcesz przeczyta? jej fragment aby si? przekona? czy to jest to czego szukasz, to mo?esz to zrobi? TUTAJ.

Wi?cej informacji i opinii na jej temat pod tym adresem.Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
Powered by by Compojoom
 
Newsletter
Logowanie
FACEBOOK